takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Equisetum pratense Ehrh.

skrzyp łąkowy
Equisetum pratense L.
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
25.05.2009, Wieśnik, Beskid Mały; copyright © by Dariusz Tlałka
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)

cechy charakterystyczne

Letnie pędy asymilacyjne wyrastają równocześnie z zarodnionośnymi, 10-50cm wysokości i 1-4mm średnicy; rozgałęzione okółkowo, gałązki dalej nierozgałęzione.

space

Ząbki pochew łodygowych z szerokim żółtawym suchobłoniastym obrzeżeniem, w środku z wąskim brązowym paskiem; tak długie jak pochwa; liczba ząbków (8)10-20. Sama pochwa (bez ząbków) krótsza lub tak długa jak szeroka.

space

Kanał centralny zajmuje około połowy średnicy łodygi.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Lasy łęgowe, zarośla przy ciekach wodnych, na glebach wilgotnych, nie toleruje wapnia. Siedliska częściowo zacienione. Często populacje głównie płonne, rozmnażające się na drodze wegetatywnej.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20110811.1.jkr - Equisetum pratense (skrzyp łąkowy); Pieniny
11f · 20110811.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.216 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.116 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.32 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.33 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.46 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.12 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.104+t5 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.9 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.18 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2016 · powstała/was created 01.06.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Equisetum_pratense.htm"> Equisetum pratense (skrzyp łąkowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>