takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Equisetum telmateia Ehrh.

skrzyp olbrzymi
Equisetum maximum auct.
Equisetum telmateia
pokrój rośliny; 30.08.2002, okolice Jasła, torowisko kolejowe, okrajek z klasy Cl.Artemisietea vulgaris; copyright © by Michał Smoczyk
Equisetum telmateia
wilgotna łąka ze związku All.Calthion palustris z udziałem skrzypu olbrzymiego
Equisetum telmateia
pęd
Equisetum telmateia
pochwa liściowa
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
młode pędy asymilacyjne wychodzące spod ziemi
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy zarodnionośne z kłosami oraz młode pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
zazieleniający się pęd z zamierającym kłosem
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy asymilacyjne
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
XL
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
młody pęd asymilacyjny XL

cechy charakterystyczne

Roślina wieloletnia z podziemnymi kłączami; pędy nadziemne nie zimują. Letnie pędy płonne okazałe, (30)50-150(200)cm wysokości, (5)10-15mm średnicy; silnie okółkowo, pojedynczo, rozgałęziające się. Powierzchnia łodygi obła, ±gładka; biaława, żółtawa, z wiekiem brązowawa. Środkowy kanał powietrzny zajmuje ponad 2/3 łodygi.

space

Pędy zarodnionośne pojawiają się w (marcu)kwietniu-maju; jasno brązowawe, wyrastają przed pędami asymilacyjnymi i zamierają po zarodnikowaniu; grube (5-15mm), 10-50cm wysokości; z 20-40 ząbkami.

space

występowanie

Do 2014r. gatunek znajdował się pod ochroną ścisłą. Teraz nie podlega ochronie, jako że ma stosunkowo dużą liczbę stanowisk.
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
zbiorowisko ze skrzypem olbrzymim
Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi)
pędy zarodnionośne z kłosami
wystepowanie
o mapie występowania
Źródliska, wilgotne zarośla, lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska na glebach obojętnych lub zasadowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

znalezisko 20080502.2.sm - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi
5f · 20080502.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi/
znalezisko 20080622.3.sm - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi
4f · 20080622.3.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Obniżenie Ząbkowickie, między Stolcem a Ząbkowicami Śląskimi/
znalezisko 20090613.1.jkr - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Kraków
2f · 20090613.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/
znalezisko 20100510.4.js - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Sine Wiry
2f · 20100510.4.js
leg. Jacek Soboń
/Sine Wiry/
znalezisko 20050903.1.js; okolice Wlenia, Pogórze Izerskie
1f · 20050903.1.js
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Izerskie/
znalezisko 20150501.3.15 - Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi); Pogórze Przemyskie
3f · 20150501.3.15
leg. Marek Snowarski
/Pogórze Przemyskie/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.218 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.116 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.32 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.33 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.45 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.13 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.9 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.18 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.01.2016 · powstała/was created 11.01.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Equisetum_telmateia.htm"> Equisetum telmateia (skrzyp olbrzymi) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>