fot. wmsz-s-l1600i (302×679) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Streptolirion lineare

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2020, Pińczów, świetokrzyskie
copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański