fot. wmsz-P8039663 (577×785) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Streptolirion lineare

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2020, Pińczów, świetokrzyskie
copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański