fot. sm-12-streptopus_amplexifolius (700×487) — copyright © by Michał Smoczyk
na dnie szczeliny skalnej
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Streptopus amplexifolius

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.1999, Góry Stołowe, Szczeliniec Wielki, szczelina Piekiełko
copyright © by Michał Smoczyk