fot. SM-20100806-2-Eriophorum_latifolium-10 (494×742) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100806-2
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Eriophorum latifolium (wełnianka szerokolistna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.08.2010, Góry Orlickie, zbocze doliny Bystrzycy Dusznickiej
copyright © by Michał Smoczyk