fot. SM-20080630-3-Cladium_mariscus-03 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ząbkowanie brzegu i kila liścia
30.06.2008, Równina Torzymska, Jezioro Garbicz koło Garbicza · copyright © by Michał Smoczyk