fot. pkob-Scirpus_radicans2__30.05.2015 — copyright © by Piotr Kobierski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scirpus radicans (sitowie korzenioczepne)

on This page when logged in
you will see 8.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.05.2015 copyright © by Piotr Kobierski
« Cyperaceae (turzycowate)

« Scirpus radicans (sitowie korzenioczepne)