fot. pk-Larix_x_eurolepis_1a_Platerow_09._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Larix ×eurolepis (modrzew eurojapoński)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.2013, Platerów · copyright © by Paweł Kalinowski