fot. paul-2009_2-PICT002 (867×666) — copyright © by Wojciech Paul
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Eleocharis carniolica (ponikło kraińskie)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.08.2007, okol. Łukawca
copyright © by Wojciech Paul