fot. mtbobiec-ginbil26 — copyright © by Mateusz Bobiec
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Ginkgo biloba (miłorząb dwuklapowy)

on This page when logged in
you will see 8.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.08.2011, Wrocław, OB · copyright © by Mateusz Bobiec