fot. mr-Calla_palustris_20050709_01 (550×543) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calla palustris

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański