fot. rozplaw.sercowaty_Pontederia.cordata.dom.8956 (634×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pontederia cordata (rozpław sercowaty)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2010
copyright © by Jacek Soboń