fot. jmak-Schistostega_pennata_VI.14.5 (412×402) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.9× większą wersję tej ilustracji

on This page when logged in
you will see 1.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski