fot. jmak-Schistostega_pennata_IV.14.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Schistostega pennata (świetlanka długoszowata)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski