fot. jmak-Lophocolea_bidentata_XI.17.1 (747×803) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lophocolea bidentata (płozik dwuzębny)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski