fot. jmak-Leptodictyum_riparium9 (468×736) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Leptodictyum riparium (tęposz nadbrzeżny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski