fot. jmak-Dicranum_polysetum_VIII.12.1 (1740×1321) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dicranum polysetum (widłoząb kędzierzawy)

on This page when logged in
you will see 6.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czersk, woj. pomorskie
copyright © by Jarosław Makowski

« Dicranum polysetum (widłoząb kędzierzawy)