fot. jmak-Campylium_calcareum_IV.18.2 — copyright © by Jarosław Makowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Campylidium calcareum (krzywolistek wapienny)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski