fot. jmak-Calliergonella_cuspidata_IV.16.5 (493×493) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski