fot. jmak-Calliergonella_cuspidata_IV.16.4 (767×588) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calliergonella cuspidata (mokradłoszka zaostrzona)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski