fot. jmak-Bryum_pseudotriquetrum_VII.14.5 (1250×1093) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bryum pseudotriquetrum (prątnik nabrzmiały)

on This page when logged in
you will see 5.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski

« Bryum pseudotriquetrum (prątnik nabrzmiały)