fot. jmak-Bryum_flaccidum_I.12.4 (1494×1321) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rosulabryum laevifilum (rozetnik rozmnóżkowy)

on This page when logged in
you will see 6.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski

« Rosulabryum laevifilum (rozetnik rozmnóżkowy)