fot. jmak-Bryum_flaccidum_I.12.4 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rosulabryum laevifilum (rozetnik rozmnóżkowy)

on This page when logged in
you will see 6.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski

« Rosulabryum laevifilum (rozetnik rozmnóżkowy)