fot. jmak-Bryum_flaccidum_I.12.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rosulabryum laevifilum (rozetnik rozmnóżkowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski