fot. jmak-Bartramia_halleriana_VI.16.6 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bartramia halleriana (szmotłoch norweski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski