fot. jmak-Bartramia_halleriana_IV.16.2 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bartramia halleriana (szmotłoch norweski)

on This page when logged in
you will see 7.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski

« Bartramia halleriana (szmotłoch norweski)