fot. jmak-Andreaea_rupestris_X.14.2 (887×1330) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Andreaea rupestris (naleźlina skalna)

on This page when logged in
you will see 6.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski