fot. j-Magnolia-xsoulangiana.Amabilis.-IV.10.2 (845×866) — copyright © by Jarosław Makowski
cv. Amabilis
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Magnolia ×soulangiana (magnolia pośrednia)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski