fot. j-Magnolia-liliiflora.Heaven-Scent.-IV.10.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Magnolia liliflora (magnolia purpurowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Heaven Scent
; Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski