fot. jkr-2018_7-DSCN6342c_71.4ppm (769×760) — copyright © by Jerzy Kruk
znalezisko jkr.080715-KRA382977
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Nuphar pumila (grążel drobny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.07.2008
copyright © by Jerzy Kruk