fot. bm-IMG_0701 (880×482) — copyright © by Bartosz Melzer
dolna strona liści
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chamaecyparis nootkatensis

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.01.2006, Wejherowo
copyright © by Bartosz Melzer