fot. bl-F300-F1010025 (880×518) — copyright © by Barbara Łotocka
liście rozwijające się z pąków
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ginkgo biloba

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2005
copyright © by Barbara Łotocka