fot. bg-Eriophorum_angustifolium_1 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.05.2006, G. Stołowe · copyright © by Błażej Gierczyk