fot. bg-Butomus_umbellatus_2 (511×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Butomus umbellatus

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.07.2004, Wielkopolski Park Narodowy, uroczysko Kątnik
copyright © by Błażej Gierczyk