fot. as-DSC08731-20100810callah0 (884×648) — copyright © by Marek Argent
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Calla palustris (czermień błotna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.08.2010
copyright © by Marek Argent