fot. 190505-7347_v2 (807×750) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190505-1b
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.05.2019, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski