Pohlia elongata Hedw.

borześlad długoszczecinowy
na stronie — znaleziska