Pohlia camptotrachela (Renauld et Cardot) Broth.

borześlad krzywoszyjkowy