Physcomitrium eurystomum Sendtn.

czarecznik szerokootworowy
na stronie — znaleziska