Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.

szurpek żółtoczepcowy