atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Orthotrichum microcarpum De Not.

szurpek drobny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Orthotrichum Orthotrichum Orthotrichum OrthotrichumOrthotrichumszurpek otwarty (Orthotrichum patens)szurpek delikatny (Orthotrichum tenellum)

uwagi

W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie znajduje się na liście gatunków chronionych.