Orthotrichum microcarpum De Not.

szurpek drobny
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie znajduje się na liście gatunków chronionych.