atlas-roslin.pl

Microbryum starkeanum (Hedw.) R.H.Zander

prątniczek tępodzióbkowy
Microbryum Microbryum Microbryum MicrobryumMicrobryumprątniczek kasztanowaty (Microbryum floerkeanum)