atlas-roslin.pl

Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H.Zander

prątniczek krzywoszyjkowy
Microbryum Microbryum Microbryum MicrobryumMicrobryumprątniczek maleńki (Microbryum davallianum)prątniczek kasztanowaty (Microbryum floerkeanum)