atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Kniphofia ‘Alcazar’

trytoma ‘Alcazar’
Kniphofia Kniphofia Kniphofia KniphofiaKniphofiatrytoma ‘Ember Glow’ (Kniphofia ‘Ember Glow’)
🌸