atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ephedra equisetina Bunge

przęśl skrzypowata
Ephedra equisetina (przęśl skrzypowata)
07.06.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski
Ephedra equisetina (przęśl skrzypowata)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa