atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Chimonanthus praecox (L.) Lindl. var. concolor Makino

zimokwiat wczesny ‘var. concolor’