Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib.

przyziemka szwedzka
na stronie — znaleziska
Calypogeia suecica (przyziemka szwedzka)
poł-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Calypogeia suecica (przyziemka szwedzka)
Calypogeia suecica (przyziemka szwedzka)
Calypogeia suecica (przyziemka szwedzka)
Calypogeia suecica (przyziemka szwedzka)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.26.jmak - Calypogeia suecica (przyziemka szwedzka); poł-zach. Niemcy
jmak.26
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/ #6