Bucklandiella heterosticha (Hedw) Bednarek-Ochyra et Ochyra

skalnik jednoboczny
na stronie — znaleziska
Bucklandiella heterosticha (skalnik jednoboczny)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Bucklandiella heterosticha (skalnik jednoboczny)
Bucklandiella heterosticha (skalnik jednoboczny)
Bucklandiella heterosticha (skalnik jednoboczny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.243.jmak - Bucklandiella heterosticha (skalnik jednoboczny); poł.-zach. Niemcy
jmak.243
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #5