Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb.

biczyca trójzębna
BazzaniaBazzaniabiczyca wiotka (Bazzania flaccida)
skróty
Bazzania tricrenata (biczyca trójzębna)
18.12.2015, płd.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Bazzania tricrenata (biczyca trójzębna)
Bazzania tricrenata (biczyca trójzębna)
Bazzania tricrenata (biczyca trójzębna)
Bazzania tricrenata (biczyca trójzębna)
Bazzania tricrenata (biczyca trójzębna)
Bazzania tricrenata (biczyca trójzębna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20151218.1.jmak - Bazzania tricrenata (biczyca trójzębna); płd.-zach. Niemcy
151218-1
leg. Jarosław Makowski
/płd.-zach. Niemcy/ #8