atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.

podwijka orkadeńska
Anastrepta orcadensis (podwijka orkadeńska)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Anastrepta orcadensis (podwijka orkadeńska)
Anastrepta orcadensis (podwijka orkadeńska)
Anastrepta orcadensis (podwijka orkadeńska)
Anastrepta orcadensis (podwijka orkadeńska)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.257.jmak - Anastrepta orcadensis (podwijka orkadeńska); poł.-zach. Niemcy
257
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #5